top of page

Розвиток Національної Коаліції Цифрової Трансформації.

На початку вересня 2019 року в Україні було створено Українську національну цифрову коаліцію «Коаліція цифрової трансформації». Відповідний меморандум 5 вересня підписали 46 державних та приватних установ і організацій, навчальні заклади, громадські організації, серед яких була і Міжнародна Кібер Академія. Протягом наступних місяців до коаліції приєдналися і продовжують приєднуватися десятки інших організацій. 


Подібні національні цифрові коаліції на сьогодні створені в 23 європейських країнах. Вони забезпечують прозоре партнерство між суб’єктами цифрових трансформацій, сприяння розвитку цифрових навичок у державах-членах на національному, регіональному чи місцевому рівні.


Діяльність «Коаліції цифрової трансформації» буде спрямована на консолідацію та координацію ініціатив і зусиль всіх партнерів у галузі цифрового розвитку та інтеграції України до Європейського цифрового простору (Єдиного цифрового ринку ЄС). Адже цифрова трансформація економіки та суспільства є одним з істотних факторів економічного зростання, створення робочих місць, підвищення якості життя громадян та розвитку демократії в Україні.


Головні напрямки співпраці в рамках меморандуму:

  • поширення інформації про сучасні цифрові технології та практики їх використання

  • створення та розвиток відповідної інфраструктури для набуття та покращення цифрових навичок молоді та суспільства загалом задля підвищення рівня зайнятості населення та ефективного використання цифрових можливостей

  • гармонізація із Цифровим порядком денним (Digital Agenda) та Єдиним цифровим ринком (Digital Single Market) Європейського Союзу

  • покращення доступу до цифрової інфраструктури та мережі Інтернет

  • інтеграція цифрових технологій у процеси виробництва, або цифровізація промисловості

  • сприяння цифровому розвитку населених пунктів та регіонів

  • цифровізація науки, розвиток українських е-інфраструктур

  • сприяння розвитку креативних індустрій, систем кібербезпеки та інших напрямків цифрової трансформації України

  • розвиток міжнародної співпраці у сфері розвитку цифрових технологій та цифрових навичок

В рамках діяльності Коаліції було створено ряд робочих груп із пріоритетних напрямків. Робочу групу «Кібербезпека» очолив керівник Міжнародної Кібер Академії Валерій Цюпа. Тепер участь у розбудові Коаліції Цифрової Трансформації, особливо у напрямку посилення кібер компетенцій через інноваційні програми навчання, є одним із пріоритетних проектів Кібер Академії.

bottom of page