top of page

ISO 27001

Внутрішній аудитор.

audience-icon.png

Цільова аудиторія.

IT фахівці, менеджери та інший персонал, залучений в процеси СУІБ.

target-yellow.png

Мета курсу.

Формування навичок і здобуття знань, що дозволяють проводити аудит систем управління інформаційною безпекою (ISMS) згідно з вимогами ISO 27001

Після закінчення курсу ви зможете:

 • пояснити призначення системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), процедури створення, впровадження, експлуатації, контролю, перевірки і вдосконалення СУІБ згідно ISO 27001, а також необхідність знання всіх цих процесів для аудиторів СУІБ

 • пояснити призначення і зміст ISO 27001, взаємозв'язок цього стандарту з іншими і законодавчу базу СУІБ

 • застосовувати знання процесу проведення аудиту та сертифікації по ISO 27001

 • набути знання та навички, необхідні для проведення перевірок на відповідність вимогам стандарту ISO 27001 «Системи управління інформаційною безпекою», а також складання звітів і відстеження результатів

clock-icon.png

Деталі.

Тривалість навчання: 4 дні/32 години

Мова проведення навчання: українська, російська

Мова матеріалів і іспиту: російська

У навчальний пакет курсу входить:

- сертифікований тренер

- література

- іспит

- після успішного складання іспиту - сертифікат про підтвердження компетенції Внутрішнього аудитора.

 

Іспит складається в останній день навчання.

program-yellow.png

Програма.

 • Основи, міфи і реальність

 • Вимоги бізнесу: комерційні та законодавчі

 • Історія стандартів СУІБ: розвиток і поточний статус

 • Підготовка плану впровадження СУІБ

 • Розробка та впровадження Системи Менеджменту

 • Політика ІБ

 • Область СУІБ

 • Ідентифікація інформаційних активів

 • Визначення цінності інформаційних активів

 • Оцінка ризиків

 • Управління ризиками

 • Положення про можливість застосування контролів

 • Розробка політик

 • Документування СУІБ

 • Відповідність вимогам СУІБ в частині документованих процедур

 • Процес сертифікації

 • Акредитація: поточний стан та прогнози, можливі варіанти

 • Критичні моменти при впровадженні

bottom of page