top of page

CISSP

Certified Information Systems Security Professional.

audience-icon.png

Цільова аудиторія.

Консультанти з безпеки, аналітики безпеки, менеджери безпеки, інженери безпеки, керівники з інформаційних технологій, аудитори безпеки, керівники з безпеки.

target-yellow.png

Мета курсу.

Підготувати фахівців до отримання сертифікація CISSP - всесвітньо визнаного еталона професіоналізму в області інформаційної безпеки, вищої сертифікацій в цій сфері.

Очікувані результати курсу:

 • отримання актуальних знань в сфері інформаційної безпеки

 • підтвердження власної кваліфікації

 • захист активів організації на підставі кращих міжнародних практик щодо забезпечення інформаційної безпеки

 • залучення до авторитетного суспільству фахівців з інформаційної безпеки

clock-icon.png

Деталі.

Тривалість навчання: 5 днів/40 годин

Мова навчання на вибір: українська, англійська

Мова матеріалів і іспиту: англійська

У навчальний пакет курсу входить:

- сертифікований тренер

- авторизована література в електронному вигляді

- після проходження навчання - сертифікат про проходження курсу від компанії ISC2, після успішного складання іспиту - сертифікат про підтвердження статусу CISSP.

Іспит складається в тест-центрах Pearson Vue.

program-yellow.png

Програма курсу:

01

Security and Risk Management (Security, Risk, Compliance, Law, Regulations, and Business Continuity).

 • Розуміння і застосування концепцій конфіденційності, цілісності та доступності

 • Застосування принципів Security Governance

 • Відповідність вимогам законів та регуляторів в сфері ІБ

 • Професійна етика

 • Розробка і застосування політик, стандартів, процедур та рекомендацій

 • Розуміння вимог забезпечення безперервності бізнесу

 • Політики безпеки для персоналу організації

 • Розуміння і застосування концепцій управління ризиками

 • Моделювання загроз

 • Облік ризиків при взаємодії з контрагентами

 • Підвищення компетенції персоналу з питань ІБ

02

Asset Security

(Protecting Security of Assets).

 • Категоріювання ресурсів.

 • Визначення та контроль власників.

 • Захист персональних даних.

 • Контроль термінів зберігання.

 • Визначення механізмів контролю.

 • Управління життєвим циклом ресурсів

03

Security Engineering

(Engineering and Management

of Security).

 • Проектування з урахуванням принципів ІБ

 • Розуміння фундаментальних концепцій моделей безпеки

 • Визначення комплексу заходів щодо захисту відповідно обраної моделі, розуміння можливостей механізмів захисту

 • Виявлення та усунення вразливостей в архітектурі системи захисту, її реалізації та компонентах

 • Уразливості в веб мобільних і вбудованих системах

 • Застосування криптографії

 • Застосування принципів безпеки до контрольованої території і будівлі, розробка і впровадження фізичних заходів захисту

04

Communication and Network Security (Designing and Protecting Network Security).

 • Застосування принципів ІБ до архітектури мережі

 • Компоненти безпечної мережі

 • Організація безпечних каналів зв'язку

 • Запобігання та боротьба з атаками на мережу

05

Identity and Access Management (Controlling Access and Managing Identity).

 • Фізичний і логічний контроль доступу до активів

 • Управління ідентифікацією й автентифікацією суб'єктів

 • Суб'єкт як послуга

 • Впровадження та управління механізмами авторизації

 • Атаки на механізми контролю

 • Управління життєвим циклом суб'єкта і його повноважень

06

Security Assessment and Testing (Designing, Performing, and Analyzing Security Testing).

 • Розробка і перевірка стратегій оцінки та тестування

 • Тестування механізмів контролю

 • Збір інформації про процеси ІБ

 • Аналіз і звітність

 • Внутрішній і зовнішній аудит ІБ

07

Security Operations (Foundational Concepts, Investigations, Incident Management, and Disaster Recovery).

 • Розуміння і підтримка процедур розслідування інцидентів

 • Розуміння вимог законів та регуляторів в частині проведення розслідувань, організація журналювания і моніторингу

 • Безпечне використання ресурсів

 • Розуміння і застосування фундаментальних концепцій безпеки операцій, реалізація технік захисту ресурсів

 • Управління інцидентами

 • Превентивні заходи

 • Управління вразливостями і оновленнями

 • Розуміння і участь в процесах управління внесенням змін

 • Впровадження стратегій відновлення

 • Впровадження процесів відновлення після катастроф

 • Тестування планів відновлення після катастроф

 • Участь в плануванні безперервності бізнесу

 • Реалізація та управління фізичної безпекою

 • Участь у перевірці лояльності персоналу організації

08

Software Development Security (Understanding, Applying, and

Enforcing Software Security).

 • Розуміння і застосування принципів ІБ на всіх етапах життєвого циклу розробки ПЗ

 • Реалізація механізмів контролю в середовищі розробки

 • Оцінка ефективності контролю

 • Оцінка ризиків ІБ, породжуваних придбаним ПО

bottom of page